Our Eco-mmitment

Joico är stolt av att vara del av en EPA Green Power Partner. Vi vet att det måste ske en förändring för att bevara miljön och vår planet på bästa möjliga sätt. Vi måste alla ta ansvar för våra handlingar och det måste ske en förändring hos oss alla. Joico strävar efter att vara ett företag som gör något gott för vårt samhälle, för våra kunder och för vår planet.

Vi strävar efter att minska vårt koldioxidutsläpp från vår verksamhet med 75% fram till 2030. För att uppnå detta har vi åtagit oss att kontinuerligt förbättra energieffektiviteten genom att använda 100% av den el som konsumeras från förnybara energikällor. Vi stöder full produktion av grön energi genom vår fabrik och samarbete med externa partners. I vår anläggning i Genève, New York, genererade våra vindkraftverk cirka 2 800 000 kilowattimmar (kWh) ren elektricitet 2018. Kort sagt betyder det att våra miljövänliga vindturbiner genererade tillräckligt med el för cirka 350 hushåll.

Noah buscher x8 Z Stuk S2 PM unsplash
Joico strävar efter att vara ett företag som gör något gott för vårt samhälle, för våra kunder och för vår planet.

Vindkraftverk

Vindkraft är en av de snabbast växande formerna av ny el i USA. Det minskar vår fossila bränsleförbrukning och ökar användningen av ren, förnybar energi. JOICO har blivit allmänt erkänt för att vara ett av de företag i USA som har valt att använda vindkraft i sin produktion.

Det innebär att vi vill fokusera på och arbeta nära våra viktiga partners, samt utnyttja vår teknik och varumärken på bästa möjliga sätt. Detta för att hjälpa våra kunder och konsumenter att spara 50 miljoner ton koldioxid under 2020.

Vi strävar också efter att våra leverantörer ska arbeta kontinuerligt för att minska koldioxidutsläppet i våra råvaror.

Arteum ro Z Yu6 P9 Glic unsplash

ECO FÖRPACKNING

Joico är i framkant när det gäller miljövänliga material. Våra flaskor är tillverkade av upp till 25% återanvändbar - och återvunnen plast. Kartongerna är tillverkade av 100% återvunnen papp och vi minskar nedskräpning genom att skriva information direkt på insidan i våra kartonger. Joico är fast besluten att hitta nya sätt att ta hand om vår vackra, värdefulla värld ... inte bara i dag, utan även i generationer framöver.

Miljövänligt material

Joico_Lumishine_gruppebilde_DD_permanent_creme_color JOICO_DEFY_DAMAGE_group

Våra flaskor är producerade av upp till 25% återanvändbar - och återvunnen plast. Kartongerna är tillverkade av 100% återvunnen papp.

TESTAR INTE PÅ DJUR

Vi har åtagit oss att leverera säkra produkter av högsta kvalitet hela tiden. I vårt laboratorium tillverkas inte produkter som ska testas på djur. Tryggheten hos våra produkter säkerställs genom användning av säkra råvaror och genom att testa produkterna på frivilliga människor under övervakning av en läkare.

FSC-MÄRKT

Vi är omtänksamma om miljön och vill vara ett med världen omkring oss. Det är därför vårt marknadsmaterial trycks på FSC-märkt papper.

Margot richard NJJ7pa SBO c unsplash