Reverse Balayage

Etter-bilde-4
Før-bilde-4

Omvänd Balayage för mjuk övergång från egen bottenfärg

Botten: Vero K-PAK Chrome lika delar N5 och B5 med lite V6 med Chrome Activator

Balayage: Free Play Clay Lightener med 30 vol (9%)

Följ upp med nyansering:
Mellanparti: Vero K-PAK Chrome A7 med lite V7 och en liten mängd RC8 med Chrome Activator
Toppar/längder: Vero K-PAK Chrome V9 och lite G9 med Chrome Activator

By @maiken.leonardsen

Notera! Kom ihåg att utgångsläget på håret avgör slutresultatet.