Brown Lights

JOICO-modeller-3
JOICO-modeller-3

Utgångsläge:
Naturligt mörkhetsläge 7/8 med ljusa längder

Färgrecept LumiShine:
LumiShine Demi Liquid Toner 8NC med 5 vol

Färgrecept Vero K-PAK Color:
Lika delar N8, RC8 och Chrome Activator

Notera! Kom ihåg att utgångsläget på håret avgör slutresultatet.