Lollipop Crush

Etter bilde kobber 2
Før bilde kobber

Färgblandning 1: Color Intensity lika delar Soft Pink, Blush, Peach och 2 delar Clear

Färgblandning 2: Color Intensity lika delar Peach och Orange, 2 delar Clear och 1/2 del Yellow

Håret delades in från tinningen till ting. Lade varannan med färgblandning 1 och 2 i vertikala sektioner i underhåret. Färgblandning 1 i resten av håret.

Verkningstid: 20 minuter

By @verathehairdresser @haarasker
Modell: Bianca @haarasker

Notera! Kom ihåg att utgångsläget på håret avgör slutresultatet.