Orange with a twist

Etter bilde yellowpink
Etter bilde yellowpink

Utgångsläge:
botten: mörkhetsläge 10
längder: mörkhetsläge 9

Färgat med följande:
botten: Color Intensity Pink
längder: Color Intensity Orange

By @juneshair @chilimoirana

Notera! Kom ihåg att utgångsläget på håret avgör slutresultatet.