Pastel Purple

Modeller_JOICO-1-copy
Modeller_JOICO-1-copy

Förblekning: Créme Lightener med 6%
Följdes upp av Joico Intensity lika delar Light Purple och Clear Mixer

Färgning: Karianne Sørvig
Styling: Bente Viste och Ida Kristin Søberg
Make-up: Hannah Kullgren
Foto: Anette Storm Hovland

Notera! Kom ihåg att utgångsläget på håret avgör slutresultatet.