Pinky Yellow

Etter bilde pinkyyellow
Etter bilde pinkyyellow

Utgångsläge: mörkhetsläge 10

Färgat med följande:
Botten: Color Intensity Hot Pink
Längder från mitten: Color Intensity Yellow

By @juneshair @chilimoirana

Notera! Kom ihåg att utgångsläget på håret avgör slutresultatet.