A Hint of Pastel

Etter-bilde-31
Før-bilde-31

Blekt med Verolight och 20 vol (6%)

Följdes upp med nyansering:
LumiShine Demi-Liquids lika delar 9NV, 9V och 10 SB med 5 vol

By @cissinygren

Notera! Kom ihåg att utgångsläget på håret avgör slutresultatet.