Rose Gold

Rosegold hair
Rosegold hair

Utgångsläge:
Partier med mörkhetsläge 9 och 10

Färgat med Color Intensity:
Lika delar Soft Pink och Clear med en liten mängd Orange och lite Yellow

Verkningstid: 20 minuter

By @barkfrisor

Notera! Kom ihåg att utgångsläget på håret avgör slutresultatet.