Copper Rose

Etter bilde kobberish
Før bilde kobberish

Slingor med Blonde Life Crème Lightener och 10 vol (3%)

Botten: LumiShine DD Color 6N och 3N med 5 vol

Avslutade med Color Intensity Rose Gold i hela håret

By Karolin Harrysson - Joico Educator Sweden

Notera! Kom ihåg att utgångsläget på håret avgör slutresultatet.