LUMISHINE GETTOKNOW 2020 340x210px

LumiShine Get To Know

Lär känna Lumishine och hur man använder denna fantastiska färg.

Kursen innehåller både en teoretisk del och en praktisk del.

Tidsåtgång: 4 timmar - 1 timma teori + 3 timmar praktiskt arbete på modell
Kursen är kostnadsfri.

Är du intresserad av kursen?
Boka direkt hos din säljare eller ring 0530-75 98 00.